چرا نمیتونم خدای من

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

مژدگانی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

از غربت خود به تو شکایت می کنم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

حق من این نبود

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

نمیتونم این بحث رو جلو تو بازش کنم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

برف میباره تو زندگیم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

ای به دل آشنا تا که هستم بیا

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

کی میشه این یه ماه زودتر بگذره

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان